Shopping
Wo gibt es ...? Hol lehet ...-t kapni?
[hol lähät ...t kapni]
Wieviel kostet das? Mennyibe kerül?
[männjibä rül]
Das gefällt mir (nicht). Ez (nem) tetszik (annyira).
[as (näm)tätßik (an·njira)]
Gibt es das in einer anderen Farbe/Größe? Van még más szinben/méretben is?
[wan mehg mahsch ßihmbän]
Ich nehme es. Ezt megveszem.
[äßt mägwäßäm]
Wo ist hier die Bank? Hol van a közelben bank?
[hol wan a kösälbän bank]
Geben Sie mir 100g.../ein Kilo... Tiz deka.../egy kilo...-t kérek
[tihs ka.../ädj kiloh...-t kehräk]
Ich hätte gerne eine deutsche Zeitung. érek egy német újságot.
[kehräk ädj nehmät uhjschahgot]
Wo kann ich telefonieren? Honnan telefonálhatnék? [hon·nan läfonahlhatnehk]
Wo kann ich eine Telefonkarte kaufen? Hol lehet telefonkártyát kapni?
[hol hät läfonkahrtjaht kapni]